Aktuální situace

Zastupitelé změnili trasu obchvatu Kroměříže

Viz. článek na serveru www.ceskatelevize.cz. Poděkování patří všem těm, kterým není lhostejné bezprostřední okolí města Kroměříže a kteří se přímo či nepřímo podíleli na výsledku této akce.

O co jde šlo?

Jde o umístění jižního obchvatu města Kroměříže (satelitní mapa, schématická mapa), který má svést dopravu z centra města na jeho okraj (tj. v budoucnu přispět ke snížení dopravy centrem města).

Co je bylo cílem tohoto webu?

Dosáhnout toho, aby se začalo jednat o nové trase. Dále chránit zájmy dotčených subjektů a "nezainteresované" informovat o všech možných problémech tohoto projektu. V neposlední řadě suplujeme neschopnost města Kroměříže přehledně seznámit občany Kroměříže s plánovanou trasou.

V čem je byl tedy problém?

 • Plánovaný obchvat vede v bezprostřední blízkosti existující zástavby a územním plánem města Kroměříže plánované výstavby individuálního bydlení občanů v rodinných domech. Navrhovaná trasa bude znamenat "zábor" soukromých pozemků, kvalitní zemědělské půdy a dokonce i demolici existujících staveb!
 • Je nutné vést obchvat středem plánované individuální výstavby a nebo je lépe jej plánovat až na okraj města?
 • Přímé narušení roky budovaného Biokoridoru umělé nádrže Bágrák, tj. místo, kam míří nezanedbatelný počet občanů města toužících po sportu a rekreaci.
 • Narušení klidové zóny východního okolí Kroměříže, zavedení kamiónové dopravy do blízkosti Dolních zahrad, Čápky, ulic Obvodová, místní části Altýře, cyklokempu u Bágraku atd...
 • Svedení dopravy přímo pod okna domova seniorů ve Vážanech s křižovatkou u nových rodinných domků tamtéž.
 • Chybí jasné záruky. Není například vyloučeno, že obchvat bude zpoplatněn mýtným. Nákladní doprava pak bude mít tendence projíždět centrem města a celý záměr přijde vniveč. Západní obchvat je ukázkou toho, jak nás "vypekli" - bez dálniční známky je neprůjezdný.

Již v současné době platí stavební uzávěry na dotčené pozemky podél trasy, které komplikují podnikání firmám a o kterých mnohdy neměly ani tušení.

Koho se to týká?

Nepochybně všech občanů města Kroměříže. Snad každý by uvítal menší provoz středem města již teď, nehledě na situaci v horizontu 10-20 let. Je proto nutné, aby se začalo pracovat na schválení rozumnější trasy, která se nebude negativně dotýkat takového množství občanů. Nejde pouze o výše vyjmenované lokality, ale i mnoho dalších. Viz mapa. Říct si: „Já tam nebydlím a ani nechodím, mě to nezajímá,“ může být krátkozraké. Vy všichni k tomu máte co říct!

Čím mohu prospět?

 • podepsat petici proti plánované změně územního plánu
 • podpořit nás na Facebooku
 • pokud máte zajímavou informaci, sepište ji a my vám ji rádi zveřejníme formou článku (prostřednicvím formuláře v kontaktu)
 • přijít na zastupitelstvo města Kroměříže a zjistit, jak se věci ve skutečnosti mají
 • dotázat se "svého" řádně zvoleného zastupitele

Jak je to možné?

Město Kroměříž má povinnost oznámit svá rozhodnutí v případech, týkající se mnoha účastníků, veřejnou vyhláškou, což v praxi znamená vyvěšení na úřední desce. Pokud si vyhlášky v dané lhůtě občané nevšimnou, dá se říci, že mají smůlu v tom, aby se k ní mohli vyjádřit.